Stichtingen

Stichtingen hebben te maken met een toenemende vraag naar transparantie vanuit de maatschappij, maar ook vanuit toezichthouders en/of donateurs. Daarnaast hebben bestuurders zelf vaak ook behoefte aan informatie die hun grip op de financiële positie en richting van de stichting vergroot.

Yumell kan hierbij helpen door het verzorgen van duidelijke en kernachtige rapportages met de meest relevante sturingsinformatie.

Yumell onderscheidt hier 2 soorten data:

  • Financiële gegevens

De financiële administratie dient zowel efficiënt als effectief te zijn. Yumell kan de huidige opzet van uw administratie beoordelen en u adviseren of optimalisatie mogelijk en zinvol is. 

  • Niet-financiële gegevens

Dit betreft informatie die voor de realisatie van uw doelstelling relevant is, maar ook bijvoorbeeld project- of fondswerving.

Deze rapportages stellen u in staat om te sturen op basis van up-to-date analyses en relevante informatie. Ook begrotingen en (liquiditeits)prognoses kunnen zo naar een hoger niveau worden getild. Daarnaast kunnen de rapportages dienen ter verantwoording naar anderen. 

Yumell stelt bestuurders in staat de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren door informatie op een inzichtelijke wijze te ontsluiten.

Specifiek voor stichtingen kan Yumell fungeren als de verbindende factor tussen de administratie en de jaarrekening. De werkzaamheden die worden verricht om de administratie te beoordelen en de periodieke rapportages te leveren vereenvoudigen het opstellen van de jaarrekening sterk. Desgewenst kan Yumell dit voor u verzorgen, conform RJ640 of RJ650.

Daarnaast zal de controle van de jaarrekening hierdoor efficiënter kunnen verlopen. Dit alles maakt dat de rapportages van Yumell op een kostenefficiënte wijze de grip op uw financiën kunnen vergroten.

Yumell gooit de rapportages niet ‘over de schutting’ en hecht er veel belang aan om deze periodiek te bespreken.

Share on linkedin

© 2020 Alle rechten voorbehouden