Ondernemingen

Yumell is er voor ondernemers die direct inzicht willen hebben in de financiële positie en de prestaties van hun onderneming. Voor kleinere ondernemingen zal hiervoor een online, realtime inzicht in het boekhoudpakket vaak afdoende zijn.

Yumell kan vooral voor complexere MKB-ondernemingen toegevoegde waarde bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Bedrijfskritische systemen naast de boekhouding, zoals voorraad-, kassa-, facturatie, project-, urenregistratie- of productiesystemen. Yumell sluit deze systemen aan op haar rapportagesoftware. 
  • Meerdere winkels/ vestigingen/ kantoren/ etc. 
  • Meerdere juridische entiteiten en/of deelnemingen, al dan niet minder dan 100% belangen. 

Op basis van voor u relevante sturingsinformatie stellen wij een op maat gemaakt dashboard samen. Hiermee heeft u 24/7 toegang tot up-to-date analyses & relevante informatie.

Rapportages kunnen zowel offline als online middels een digitaal dashboard worden verzorgd.

Yumell helpt ondernemers met het registreren, analyseren en visualiseren van financiële en bedrijfskritische data.

Een belangrijke randvoorwaarde voor goede management rapportages is dat de financiële administratie efficiënt en effectief wordt gevoerd. Yumell kan de huidige opzet van uw administratie beoordelen en u adviseren of optimalisatie mogelijk en zinvol is. Ook bij de (her)inrichting en de verwerking kan Yumell u ondersteunen.

In plaats van jaarlijks achteraf beoordeelt Yumell periodiek (maandelijks of per kwartaal) de financiële administratie en sluit deze aan op de overige systemen die u voert. Niet alleen heeft u hierdoor zelf een up-to-date inzicht in uw onderneming, vaak wordt ook het opstellen van de jaarrekening hierdoor eenvoudiger en dus goedkoper.

Yumell is uw sparringpartner en gooit de rapportages niet ‘over de schutting’. Wij hechten er veel belang aan om periodiek toe te lichten wat de cijfers nu precies betekenen en deze samen te analyseren en te bespreken.

Share on linkedin

© 2020 Alle rechten voorbehouden