Management Rapportages

Dankzij technologische vernieuwingen verandert de manier waarop we werken. Zo is het vandaag de dag mogelijk om 24/7 een actueel inzicht in uw financiële positie te hebben én te begrijpen hoe deze tot stand is gekomen.

Dit betekent dat u uw organisatie kunt sturen op basis van de actuele ontwikkelingen. Echter, goede management rapportage gaat veel verder dan tussentijds inzicht in uw cijfers.

De basis voor de rapportages van Yumell bestaat uit de volgende componenten:

  • Actuele financiële situatie.
  • Toekomstgerichte analyses waarbij o.a. de verhouding tussen budget, prognose & realisatie wordt getoond, en de reden(en) voor een eventuele afwijking.
  • Koppelingen met bedrijfskritische systemen zoals voorraad, projecten, productie, facturatie, kassasystemen, inkoop, etc.
  • Liquiditeit(prognose), zowel historisch als naar de toekomst toe.
  • Kengetallen. Deze versterken de analyse van de prestatie van uw onderneming, zeker waar deze gebaseerd zijn op kritieke operationele processen.

Via een voor u op maat gemaakt dashboard heeft u altijd toegang tot de meest actuele rapportage maar ook tot de historie, en ondersteund door visualisatie.

Van verplichting naar inzicht & advies

De Yumell accountancy dienstverlening verandert mee: van financiële overzichten achteraf naar actieve advisering op basis van betrouwbare management rapportages.

Met de management rapportages van Yumell beschikt u over hoog kwalitatieve informatie om uw organisatie te sturen. Yumell fungeert hierbij als uw sparringpartner.

Aangezien de rapportages voortborduren op het werk van de boekhouder en de accountant kan Yumell voor u de management rapportages verzorgen terwijl u bij uw vertrouwde accountant blijft. Uiteraard kan Yumell ook als uw accountant gaan fungeren. Is de management rapportage op orde dan is de jaarrekening het sluitstuk dat relatief eenvoudig kan worden opgesteld.

Share on linkedin

© 2020 Alle rechten voorbehouden