Jaarrekening

Centraal in de benadering van Yumell staat de tussentijdse management rapportage. Echter, de jaarrekening van uw organisatie is en blijft een onmisbaar verantwoordingsdocument naar derden zoals de fiscus en de huisbankier, maar wellicht ook de Raad van Toezicht en/of de Raad van Commissarissen.

Aan de hand van uw financiële administratie stellen wij, op basis van de laatste wet- en regelgeving, uw jaarrekening samen. Wij streven hierbij naar een kostenefficiënte jaarrekening met een korte doorlooptijd.

Naast een kostenbesparing is hierdoor meer tijd beschikbaar om, samen met u, te analyseren wat uw cijfers u vertellen. 

Belastingaangiften

Belastingaangiften moeten tijdig en juist worden ingediend. Yumell kan dit voor u verzorgen en u op onderdelen adviseren.

Complex fiscaal vraagstuk? Yumell werkt nauw samen met een aantal fiscalisten, met ieder hun eigen expertise. 

Yumell kan de volgende aangiften verzorgen:

  • Omzetbelasting
  • Inkomstenbelasting (particulier en ondernemer)
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Loonbelasting
  • Schenk- en successiebelasting
Share on linkedin

© 2020 Alle rechten voorbehouden